top of page

TREEGATOR  ORIGINAL

 

ŠETŘÍ ČAS, PENÍZE, VODU, ÚSILÍ I STROMY

®

CO TO JE

Treegator® Original je zavlažovací vak z odolného polyethylenu určený pro zálivku nově vysazených i již zapěstovaných stromů do průměru kmene 20 cm s rozvětvením minimálně 60 cm nad zemí.
 
Šetří čas, peníze, vodu úsilí i stromy.
ŠETŘÍ

ČAS

Instalace během sekund

Naplněno za 3 minuty

Snížení frekvence zálivky

ŠETŘÍ

PENÍZE

Rapidní snížení doby zálivky na strom

Snížení frekvence zálivky 

ŠETŘÍ

VODU

Plné využití vody

Voda nesteče po povrchu

POMÁHÁ

STROMŮM

Snižuje povýsadobový šok

Zvyšuje šanci na ujmutí

Zvyšuje přírůstky

DODANÉ MNOŽSTVÍ VODY MÁTE POD KONTROLOU

OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ NA RŮZNÝCH MÍSTECH

MOŽNÉ PŘIDÁVAT ADITIVA, NAPŘ. HNOJIVA

MOŽNÉ UMÍSTIT DO VOLNÉHO PROSTORU KE KOLÍKU

NEINVAZIVNÍ DESIGN NEPOŠKOZUJE VZHLED MÍSTA VÝSADBY

VYROBENO V USA, VYSOKÁ KVALITA ZPRACOVÁNÍ A MATERIÁLU

ČERNÁ VNITŘNÍ STRANA FÓLIE ZABRAŇUJE RŮSTU ŘAS

UV STABILIZACE - VYSOKÁ ODOLNOST A TRVANLIVOST

NÁVOD K POUŽITÍ

Umístěte zavlažovací vak kolem kmene, zip natočte na nejvyšší bod u kmene v případě svažitého terénu

Obtočte spodní část kolem kmene, až se zipy setkají a zapněte až nahoru

Zvedněte krycí visačku nahoru, tím odkryjete plnící otvor

Zasuňte hadici a naplňte vak vodou do cca ¼ obsahu

Opatrně vak nadzvedněte za dva černé textilní popruhy v horní části vaku tak, aby se dno vaku plně rozložilo

Zcela naplňte vak vodou, vytáhněte hadici a přikryjte plnicí otvor opět štítkem

ROZMĚRY

Výška při naplnění: 65 cm

Šířka na bázi při naplnění: 46 cm

UPOZORNĚNÍ

 

Napouštějte pouze čistou vodou

Je-li to nutné, přefiltrujte vodu přiložením bavlněného hadříku na konec hadice (např. zálivka z rybníku)

Nezavěšujte vak za uši do vzduchu, musí stát na zemi

Neodstraňujte krycí visačku plnícího otvoru!

Používáte-li hnojiva rozpustná ve vodě, namixujte roztok předem mimo vak

Treegator® není určen pro stálou instalaci – používejte ho dle potřeby 1 až 2 sezóny po výsadbě. Pak jej odstraňte a použijte jinde.

Nespojujte dohromady více než dva vaky Treegator® Original

Při dlouhotvrajících mrazech vaky uskladněte na suchém chladném místě

Tento produkt není hračka, chraňte před dětmi

Nerespektování těchto upozornění znamená ztrátu záruky

VYVINUTO PĚSTITELI STROMŮ 
PRO PÉČI O STROMY A KEŘE
 
1989 V USA
ÚSPĚŠNĚ POUŽÍVÁNO V MNOHA MĚSTECH SVĚTA VČETNĚ EVROPY
návod

TREEGATOR  ORIGINAL

 

V 5 MINUTÁCH

®

ČESKÉ TITULKY K DISPOZICI

video

Video použito za laskavého svolení Spectrum Products Inc. 

TREEGATOR  ORIGINAL

 

POUŽITÍ V PRAXI

®

galerie
Zavlažovací vaky Treegator Original
Zavlažova vaky Treegator v zahradách
Instalace vaků Treegator v parku
Kapková zálivka s vaky i u silnice
Závlaha stromů v zámkové dlažbě
Treegator v zámku Frederiksborg
Treegator pro zahradní školky
Zálivka stromů na veletrzích
Zavlažovac vaky v ulicích Stockholmu
170 zavlažovacích vaků v aleji
Pro silné kmeny použijte "dvojvak"
Závlaha stromů pro obce a města
Zavlažovací vaky Treegator u kůlů
Zavlažovací vak strom i přihnojí

TREEGATOR  ORIGINAL

 

DOUBLE - ZDVOJENÁ INSTALACE

®

AŽ 190 LITRŮ NA JEDNO NAPLNĚNÍ!

double

TREEGATOR® ORIGINAL DOUBLE

 

Pro zálivku stromů o průměru kmene 8-20 cm

Pro vzrostlé stromy je možné použít i jako samostatně stojící řešení

Až 190 litrů vody po dobu 9 hodin na jedno zalití!

Dva vaky Treegator® Original se sepnou zipem k sobě, následně se instalují ke stromu

Protože jsou vaky spojeny k sobě zády, mohou více expandovat a pojmou více vody (až 95 litrů) na jeden vak

Zálivka se provádí po dobu odeznívání povýsadbového šoku. Délku povýsadbového šoku lze orientačně stanovit jako 1 rok na každých 80 mm obvodu kmene (zaokrouhleno nahoru). Toto pravidlo neplatí na extrémních stanovištích, kde je podle konkrétních podmínek nutné zajistit závlahu až do řádného zakořenění, v některých případech (například stanoviště bez propojení kořenového prostoru na rostlý terén) i po celou dobu existence stromu na stanovišti.

Zdroj: Arboristické standardy, Řada A, Výsadba stromů, SPPK A02 001:2013

TREEGATOR  ORIGINAL

 

DOPORUČENÁ FREKVENCE ZÁLIVKY*

®

dávkování

*Vhodná frekvence zálivky závisí na mnoha faktorech (typ půdy, stanoviště, počasí). Tyto doporučené frekvence v tabulce NEGARANTUJÍ, že vaše stromy budou zalévány dostatečně v závislosti na místních podmínkách. Berte je jako orientační. Konzultujte aktuální situaci na daném místě s odborným zahradníkem nebo pěstitelem stromů.

VÝSADBA STROMŮ

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

VÝTAH Z ARBORISTICKÝCH STANDARDŮ ČR 

výsadba

FREKVENCE ZÁLIVKY

Zálivka se musí přizpůsobit klimatickým podmínkám, stanovišti (například vlivu expozice stanoviště vůči větru či slunečnímu záření), aktuálnímu průběhu počasí, velikosti vysazeného stromu, půdní vlhkosti, termínu provádění (některé druhy vyžadují vydatnou zálivku před zimou) a požadavkům daného taxonu. Vhodný je většinou cyklus 6–8 zálivek během prvního vegetačního období po výsadbě. Četnost zálivek se ve druhém roce snižuje na 3–6.

ZPŮSOB PROVEDENÍ ZÁLIVKY

Zálivka nesmí probíhat vodou pod tlakem, aby nedocházelo k vymývání půdy a zhoršování jejích fyzikálních vlastností.

POVÝSADBOVÝ ŠOK

Zálivka se provádí po dobu odeznívání povýsadbového šoku. Délku povýsadbového šoku lze orientačně stanovit jako 1 rok na každých 80 mm obvodu kmene (zaokrouhleno nahoru). Toto pravidlo neplatí na extrémních stanovištích, kde je podle konkrétních podmínek nutné zajistit závlahu až do řádného zakořenění, v některých případech (například stanoviště bez propojení kořenového prostoru na rostlý terén) i po celou dobu existence stromu na stanovišti. 

MNOŽSTVÍ DODANÉ VODY

Obecně platí, že při plošné závlaze 1 mm závlahové dávky (což je 1 l vody na m2), provlhčí 10 mm půdního substrátu. U bodové závlahy, která je při péči o stromy nejčastěji prováděna, je nutno počítat se zvýšenou dávkou pro stejně hluboké prolití.

Zálivka u stromů musí proniknout do hloubky kořenového prostoru (v závislosti na velikosti stromu) v celém prostoru výsadbové jámy. Tomu musí odpovídat množství vody v každé zálivce.

Špičák 60-80 cm  10 l

Špičák 80-125 cm  15 l

Špičák 125-150 cm  20 l​

Vysokokmen OK 8-10 cm  30 l

Vysokokmen OK 10-12 cm  45 l

Vysokokmen OK 12-14 cm  60 l

Vysokokmen OK 14-16 cm  80 l

Vysokokmen OK 16-18 cm  100 l

Vysokokmen OK 18-20 cm  130 l

Vysokokmen OK 20-25 cm  150 l

Vysokokmen OK 25-30 cm  200 l

OBJEDNAT

NYNÍ  

a udělat stromy šťastnými...

bottom of page