top of page

Zavlažovací vaky Treegator® - PRODUKTOVÁ PODPORA

Otázky a odpovědi na ČASTÉ DOTAZY

JAK DLOUHO TRVÁ, NEŽ VODA ZE ZAVLAŽOVACÍHO VAKU VYTEČE?

Pro Treegator® Original platí, že se vyprázdní během 5-9 hodin. Tento čas se může lišit, záleží například na počasí, typu půdy, mulče, druhu stromu a podobně.

 

Pro Treegator® JR. PRO platí, že se vyprázdní během 5-8 hodin. Tento čas se může lišit, záleží například na počasí, typu půdy, mulče, druhu stromu a podobně. Čím je terén pod tímto vakem rovnější, tím déle voda z vaku vytéká a zálivka je tak optimálnější.

MOHU NASTAVIT ČAS, PO JAKOU DOBU BUDE VODA Z VAKU VYTÉKAT?

Rychlost odtékání vody nemůže být nastavena, a není k tomu ani důvod. Zavlažovací vaky Treegator® jsou vyvinuty a dlouhodobě otestovány tak, aby poskytovaly hlubokou zálivku v co nejkratším čase, aniž by docházelo ke ztrátám vody odtečením do okolí mimo kořenový systém stromu.

ODKUD VYTÉKÁ VODA ZE ZAVLAŽOVACÍHO VAKU TREEGATOR®?

Na zavlažovacím vaku Treegator® Original jsou otvory pro odkapávání vody umístěny ve spodních rozích v přední části vaku, těsně u skladů.

 

U vaku Treegator® JR. PRO jsou dva kapkovače umístěny na spodní straně vaku. Když jej otočíte (červený otvor s víčkem bude dole), najdete je.

CO JE TO TREEGATOR® DOUBLE (ZDVOJENÁ INSTALACE) A U KTERÉHO Z VÝROBKŮ JE MOŽNÉ HO POUŽÍT?

Tím, že se sepnou dva zavlažovací vaky Treegator® Original k sobě pomocí zipu, vznikne tzv. Treegator® Double. Tato sestava je nutná v případě, že chceme zalévat stromy od 8 do 20 centimetrů v průměru kmene.

Nespojujte dohromady více než dva vaky Treegator® Original.

 

Tato instalace není určena pro Treegator® JR. PRO.

JAK MŮŽE BÝT MAXIMÁLNĚ SILNÝ KMEN STROMU, NA KTERÝ LZE VAKY TREEGATOR® POUŽÍT?

U vaků Treegator® Original je při instalaci jednoho vaku maximální průměr kmene 8 cm, v případě zdvojené instalace je doporučován kmen silný maximálně 20 cm. Je možné obepnout i kmen o průměru 40 cm, ale: 

  • trpí vak a  snižuje se jeho životnost

  • objem dodané vody se zmenšuje

  • takový strom je zcela jistě dospělý a je nutné jej zavlažovat jinak. Použijte náš patentovaný zavlažovací vak pro starší a dospělé stromy TREEIB®, informace o něm najdete např. ZDE

U vaku Treegator® JR. PRO může být průměr kmene stromu či keře maximálně 13 cm. Použití Treegator® JR.PRO pro stromy nebo keře s průměrem větším než 13 cm může poškodit vak nebo může být zálivka neefektivní.

JAKÝ JE MINIMÁLNÍ PRŮMĚR KMENE, NA KTERÝ LZE VAKY TREEGATOR® POUŽÍT?

U vaků Treegator® Original nesmí být kmen slabší než 2,5 cm. U vaku Treegator® JR. PRO není stanoven minimální průměr kmene. Tento vak tak může být použit i na řízkované rostliny.

JAK JE TO S VĚTVEMI STROMU? MOHOU ZASAHOVAT DO VAKU?

Vak Treegator® Original je po napuštění vysoký 65 cm, větve stromu by tudíž měly začínat výše. Možností, jak použít Treegator® Original u stromů s větvemi níže, je instalace zavlažovacího vaku k vyvazovacím kůlům. Další možností je použít dva spojené vaky, Treegator® Original je nepatrně nižší - cca 55 cm.

U vaku Treegator® JR. PRO může rozvětvení keře či stromu začínat ve výšce 13 cm nad zemí v místech, která zasahují do oblasti vaku.

JAK DLOUHO TRVÁ INSTALACE A NAPLNĚNÍ ZAVLAŽOVACÍCH VAKŮ TREEGATOR®?

Zavlažovací vak budete mít nainstalovaný a naplněný během 5 minut. Instalace je velmi jednoduchá. Není k ní zapotřebí žádných nástrojů. Instalaci může provádět i nekvalifikovaná osoba.

MOHOU BÝT ZAVLAŽOVACÍ VAKY TREEGATOR® POŠKOZENY DLOUHODOBÝM PŮSOBENÍM SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ?

Treegator® Original je vyroben z velmi silného polyetylenu s UV stabilizací. Jeho americký výrobce garantuje, že nedojde k jeho poškození vlivem UV záření alespoň 5 let od data nákupu.

U zavlažovacího vaku Treegator® JR. PRO je použita silná PVC fólie s UV stabilizací a její americký výrobce garantuje, že nebude poškozena UV zářením nejméně 3 roky od data nákupu.

MOHOU BÝT ZAVLAŽOVACÍ VAKY TREEGATOR® PONECHÁNY NA MÍSTĚ U STROMU ČI KEŘE, POKUD NEJSOU POUŽÍVÁNY?

Zavlažovací vaky Treegator® nejsou určeny k trvalé instalaci. Byly vyvinuty k použití v obdobích, kdy je zálivka vyžadována.

Vaky jsou nejčastěji používány první a druhou sezónu po výsadbě (od března či dubna do října až listopadu, záleží na počasí). V tomto období je samozřejmě možné, ba i vhodné, vaky na místě zálivky ponechat.

Hrozí-li zvýšené nebezpečí jejich poškození či krádeže, doporučujeme vaky den po zálivce, kdy již budou prázdné, z místa odinstalovat a znovu je na místo dodat opět v den další zálivky.

 

Jakmile sezóna zálivky skončí, doporučujeme vaky odstranit a uskladnit na suchém a chladném místě. Velmi vhodné je také zavěšení na šňůru pod střechou, na půdě a podobně. V případě, že je zima teplá a bez sněhu, tak jak tomu bylo například v zimně roku 2014 a 2015, je možné vaky Treegator® Original používat i v zimním období, kdy teploty neklesnou pod -5°C.

Vaky Treegator® JR. PRO musejí být sklizeny již ve chvíli, kdy teploty klesnou pod +5°C.

Odstranění vaků po zálivkové sezóně umožní rostlinám větší přístup k dešťové vodě a také velmi prodlouží životnost těchto produktů.

MOHOU BÝT PŘES ZAVLAŽOVACÍ VAKY TREEGATOR® APLIKOVÁNA ADITIVA, NAPŘÍKLAD HNOJIVA?

Ano. Aditiva, jako například tekutá nebo ve vodě rozpustná hnojiva, stimulanty či výživové doplňky, mohou být dodány do obou modelů zavlažovacích vaků Treegato®r.

 

Aby se zabránilo jakýmkoli potížím při vytékání, doporučujeme nejdříve tyto přísady rozpustit v samostatné nádobě mimo vaky a poté je do zavlažovacích vaků aplikovat až ve chvíli, kdy jsou naplněny čistou vodou z jedné čtvrtiny.

JE MOŽNÉ ZAVLAŽOVACÍ VAKY TREEGATOR® POUŽÍT NA NEROVNÉM TERÉNU, NAPŘÍKLAD NA KOPEČKU ČI V PRUDKÉM SVAHU?

Treegator® Original může být použit ve svahu.

V tomto případě je nutné zajistit, aby část vaku se zipem byla umístěna směrem do kopce. To zajistí, že se vak při zálivce celý vyprázdní.

 

Treegator® Original při zdvojené instalaci (Double) není do svahu příliš vhodný, ale je možné jej použít. V případě prudkého svahu je možné kotvit vak mimo kmen, např. k zatlučenému vyvazovacímu kůlu. 

 

Treegator® JR. PRO by měl být používán pouze na vodorovném povrchu. V případě malých nerovností si můžeme pomoci mulčem, ze kterého rovinu vytvoříme.

JAKÁ MŮŽE BÝT MAXIMÁLNÍ VELIKOST KONCOVKY HADICE PRO NAPLNĚNÍ ZAVLAŽOVACÍCH VAKŮ TREEGATOR®?

U zavlažovacího vaku Treegator® Original může mít koncovka maximální průměr 7,6 cm, u vaku Treegator® JR. PRO je to 3,5 cm.

REKLAMNÍ CEDULKA NA ZAVLAŽOVACÍM VAKU TREEGATOR® ORIGINAL SE MI NELÍBÍ. MOHU JI STRHNOUT?

Rozhodně ne! Tato cedulka překrývá plnící otvor a slouží k tomu, aby do vaku nepadaly nečistoty. Ty by mohly ucpat odkapávací otvory vaku, čímž by došlo ke ztrátě jeho funkčnosti. Napadané nečistoty se navíc mohou ve vaku začít časem kazit.

PROČ SE NEMUSÍ VAK PLNIT KAŽDÝ DEN?

Zavlažovací vaky Treegator® dodávají vodu do hloubky, hluboko pod povrch půdy. To znamená, že se velké množství vody dostane do celého půdního profilu okolo stromu nebo keře. Ten z této zásoby může čerpat několik dní.

Je vhodné, aby půda občas vyschla. To podporuje kořeny v jejich růstu do všech směrů. Pokud je půda příliš dlouho moc mokrá, nedochází k cirkulaci plynů okolo kořenů a to může strom poškodit nebo způsobit jeho úhyn.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Anchor 1

Můj vak Treegator® Original nevyteče při zálivce celý, voda tam částečně nebo i zcela zůstane

Jestliže Treegator® Original neuvolňuje vodu správně, a přitom zůstal ve svislé poloze po delší dobu, můžete tento problém vyřešit tzv. resetem.

Nechte vak vytéct, co nejvíc to půjde. V případě, že voda z vaku neodtéká vůbec, velmi pomalu uvolněte zip (přitom stále držte oba okraje zipu u sebe, aby se zabránilo vytrhnutí zipu) a pomalu vodu vylejte nalévacím otvorem v místě cedulky. Pozor! Vak může být velmi těžký. Je lepší, provádí-li tuto operaci dvě osoby, kdy jedna drží obě strany uvolněného zipu u sebe.

Poté položte prázdný vak na rovný povrch a rukou či prsty narovnejte všechny nerovnosti či neoriginální ohyby na vaku. Nesnažte se násilím roztahovat originální sklad na vaku. Vak instalujte zpět a naplňte jej vodou.

Jestliže tato operace nevyřešila váš problém, podívejte se na odtokové otvory ve spodních rozích vaku. Pokud se v místě těchto otvorů objeví jakýkoli sediment či nečistoty, otřete je například papírovou utěrkou.

 

 

Poslední možností, jak uvolnit tyto odtokové otvory, je použít například narovnanou kancelářskou sponku, kdy opatrně zasuneme konec sponky do otvoru. Lehce použijte krouživý pohyb. Tím dojde k vyčištění otvoru a voda může odtékat. Nepokoušejte se odtékací otvory zvětšovat, funkce vaku by tím byla narušena.

Můj vak Treegator® JR. Pro nevyteče při zálivce celý, voda tam částečně nebo i zcela zůstane

Nejdříve se ujistěte, že vak Treegator® JR. PRO stojí na vodorovném povrchu. Nerovnosti či dokonce svažitý terén mohou způsobit, že voda nebude správně odtékat nebo že dokonce neodteče z vaku vůbec.

Jestliže tento důvod vyloučíte, můžete se pokusit vyčistit kapkovače.

Nejdříve opatrně vypusťte vodu z vaku plnícím otvorem (s červeným plastovým víčkem). Poté obraťte vak rubovou stranou vzhůru, abyste viděli kapkovače.

 

 

 

Zatáhněte a pootočte za konec kapkovače a pomalu jej vytáhněte. Koncovku kapkovače očistěte od nečistot. Naplňte vak malým množstvím čisté vody a nechte ji vytékat přes otevřené kapkovače, aniž byste je zpět uzavírali koncovkou. Pro vyčištění koncovek můžete použít také teplou vodu s kapkou saponátu. Po vyčištění vložte koncovku kapkovače zpět na původní místo a ujistěte se, že dostatečně drží.

Otočte vak zpět plnícím otvorem nahoru a znovu jej naplňte vodou.

Lehká změna pozice zavlažovacího vaku může zabránit ucpání kapkovačů. Je vhodné při každém druhém až třetím naplnění otočit vak o jednu čtvrtinu po směru hodinových ručiček okolo kmene tak, aby kapkovače byly vždy v rozdílné poloze.

bottom of page