top of page

STŘEDOEVROPSKÁ

SPECIFIKA

 

JAK INSTALOVAT ZAVLAŽOVACÍ VAKY V NAŠICH PODMÍNKÁCH?

ÚZKÉ KOTVENÍ

 

V České republice a dalších okolních zemích se nejčastěji používá kotvení pomocí dřevěných kůlů, velmi často umístěných do trojúhelníku. Kůly se v některých výsadbách spojují nejen nahoře pod korunou, ale také u země. Účelem tohoto spoje má být ochrana kmene proti mechanickému poškození či poškozování psí močí. Při použití spojovacích příček kratších než délky 50-60 cm vzniká kolem kmene málo prostoru pro zavlažovací vak. Ten by se opíral o dřevo, mohlo by dojít k poškození kotvení či zavlažovacího vaku.  

Pokud chceme umístit k takovému kotvení zavlažovací vak Treegator® Original, řešením je posunutí spodní příčky do výšky cca 65 cm nad terén a instalace jednoho nebo více zavlažovacích vaků okolo stabilizačních kůlů. S tímto řešením přišli ve Skandinávii, kde měli podobný problém. 

Toto řešení má pozitivní vliv na rozvoj kořenového systému stromu. Kořeny jsou motivovány k růstu do šířky, což podporuje stabilitu stromu a jeho schopnost absorbovat vodu z větší plochy v dalších obdobích po výsadbě.

Vodní vak Treegator Original ve švédském Malmo

“Vaky jsou skvělé a ve městě opravdu účelné. Takhle perfektní šetření s vodou a cílené zavlažování bylo potřeba.”

"Vaky používáme jak ve městě, tak v zámeckém parku u nových výsadeb do 5 – 7 let.

Stromy, které vlivem tepla shodily listy se po pravidelném uvolňování vody z vaků opět zazelenaly, což je skvělé."

Ing. Veronika Rybová

Městský úřad Lysá nad Labem

Kdo již u nás zavlažovací vaky používá? 

 

Stále se množí dotazy na to, kdo další již má se zavlažováním formou zavlažovacích vaků Treegator® v tomto suchém období, zkušenosti. Proto jsme se rozhodli vydat zde seznam měst, obcí, technických služeb a odborných firem pečujících o zeleň, které již zavlažovací vaky u nás používají v praxi.

Některá města využila finančně výhodného nákupu v předprodeji a s vaky počítají až na podzimní výsadbu.

bottom of page