top of page

TREEGATOR  JR. PRO

 

ŠETŘÍ ČAS, PENÍZE, VODU, ÚSILÍ I STROMY

®

CO TO JE

Treegator® JR. PRO je zavlažovací vak z odolného hnědého PVC určený pro zálivku nově vysazených keřů, trvalek a stromů s nízko položenou korunou do průměru kmene 13 cm s větvemi minimálně 13 cm nad vakem. Nejlepších výsledků dosáhnete na vodorovném povrchu. Je možné jej použít i u stromů v případě, že Treegator® Original nevyhovuje.
 
Šetří čas, peníze, vodu úsilí i stromy.
ŠETŘÍ

ČAS

Instalace během sekund

Naplněno za 3 minuty

Snížení frekvence zálivky

ŠETŘÍ

PENÍZE

Rapidní snížení doby zálivky na strom

Snížení frekvence zálivky 

Více informací >
ŠETŘÍ

VODU

Plné využití vody

Voda nesteče po povrchu

Více informací >
POMÁHÁ

STROMŮM

Snižuje povýsadobový šok

Zvyšuje šanci na ujmutí

Zvyšuje přírůstky

Více informací >

DODANÉ MNOŽSTVÍ VODY MÁTE POD KONTROLOU

OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ NA RŮZNÝCH MÍSTECH

MOŽNÉ PŘIDÁVAT ADITIVA, NAPŘ. HNOJIVA

VODA SE DOSTANE POHODLNĚ I POD VĚTVE

NEINVAZIVNÍ DESIGN NEPOŠKOZUJE VZHLED MÍSTA VÝSADBY

VYROBENO V USA, VYSOKÁ KVALITA ZPRACOVÁNÍ A MATERIÁLU

ODNÍMATELNÉ KAPKOVAČE USNADŇUJÍ ČIŠTĚNÍ

UV STABILIZACE - VYSOKÁ ODOLNOST A TRVANLIVOST

NÁVOD K POUŽITÍ

Vyrovnejte mulč  kolem stromu, pokud není vodorovný

Položte vak okolo stromu / keře

Otevřete červené víčko na horní straně, zasuňte hadici

Postupně nadzvedávejte okraj vaku mírně nad zem za madlo u plnícího otvoru, tak budete moci vak zcela naplnit a pohodlně uzavřít

Uzavřete víčko

ROZMĚRY

Výška při naplnění: 16 cm

Šířka na bázi při naplnění: 90 cm

UPOZORNĚNÍ

 

Napouštějte pouze čistou vodou

Je-li to nutné, přefiltrujte vodu přiložením bavlněného hadříku na konec hadice (např. zálivka z rybníku)

Vak není určen do mrazu, při poklesu teplot pod +5°C jej uschovejte!

Používáte-li hnojiva rozpustná ve vodě, namixujte roztok předem mimo vak

Treegator není určen pro stálou instalaci – používejte ho dle potřeby 1až 2 sezóny po výsadbě. Pak jej odstraňte a použijte jinde.

Instalujte pouze na rovný povrch

Nepokládejte na ostré předměty ani kameny či suť s ostrými hroty, hrozí perforace vaku!

Tento produkt není hračka, chraňte před dětmi

Nerespektování těchto upozornění znamená ztrátu záruky

VYVINUTO PĚSTITELI STROMŮ 
PRO PÉČI O STROMY A KEŘE
 
1989 V USA
ÚSPĚŠNĚ POUŽÍVÁNO V MNOHA MĚSTECH SVĚTA VČETNĚ EVROPY
návod

TREEGATOR  JR. PRO

 

VE 4 MINUTÁCH

®

ČESKÉ TITULKY K DISPOZICI

video

Video použito za laskavého svolení Spectrum Products Inc. 

TREEGATOR  JR. PRO

 

POUŽITÍ V PRAXI

FOTOGRAFIE BUDOU DODÁNY PRŮBĚŽNĚ

®

galerie
Green Bathroom
Sunny Backyard
Field Sunset
Gardening Tools
Paved Terrace

TREEGATOR  JR. PRO

 

DOPORUČENÁ FREKVENCE ZÁLIVKY*

®

dávkování

*Vhodná frekvence zálivky závisí na mnoha faktorech (typ půdy, stanoviště, počasí). Tyto doporučené frekvence v tabulce NEGARANTUJÍ, že vaše stromy budou zalévány dostatečně v závislosti na místních podmínkách. Berte je jako orientační. Konzultujte aktuální situaci na daném místě s odborným zahradníkem nebo pěstitelem stromů.

VÝSADBA KEŘŮ

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

VÝTAH Z ARBORISTICKÝCH STANDARDŮ ČR 

výsadba

ZÁLIVKA KEŘŮ

Zálivka se provádí do doby zřejmého ujmutí rostlin na stanovišti. Takové období lze rozpoznat například na základě intenzivního a trvalého přírůstu nových výhonů a současně pevného prokořenění výpěstku do nového prostředí.

ZPŮSOB PROVEDENÍ ZÁLIVKY

Zálivka musí proniknout alespoň do hloubky kořenového prostoru (v závislosti na velikosti rostliny) v celém prostoru plochy výsadby. Zálivka vodou musí probíhat takovým způsobem, aby nezpůsobovala půdní erozi.

FREKVENCE ZÁLIVKY

Vhodný je většinou cyklus 8 – 12 zálivek během prvního vegetačního období po výsadbě.  V následujících obdobích se zálivka úměrně zmenšuje, v opodstatněných případech se neprovádí.  

JAK ZALÉVAT KEŘE

 

Zálivka se musí přizpůsobit:

aktuálním klimatickým podmínkám (především úhrnu ročních srážek a jejich rozložení v průběhu roku),

stanovišti (například vlivu expozice stanoviště vůči větru či slunečnímu záření),

velikosti vysazeného keře či liány,

přirozené půdní vlhkosti,

termínu provádění výsadby (například stálezelené druhy vyžadují vydatnou zálivku před zimou),

požadavkům daného taxonu.

OBJEDNAT

NYNÍ  

a udělat keře šťastnými...

bottom of page