top of page
  • Žaneta Tušerová

Zavlažovací vaky Treegator® je nyní možné financovat z dotací MŽP

Updated: Apr 29, 2020

Zavlažovací vaky Treegator® se od počátku ledna 2019 staly uznatelným nákladem pro dotační programy Ministerstva životního prostředí. Jsou definovány v nové verzi dokumentu Náklady obvyklých opatření Ministerstva životního prostředí (NOO MŽP) jako Mobilní zavlažovací prvky s postupným (kapkovým) uvolňováním zálivky.


Zavlažovací vaky se od ledna 2019 staly uznatelným nákladem MŽP: Mobilní zavlažovací prvky s postupným (kapkovým) uvolňováním zálivky
Zavlažovací vaky Treegator® je nyní možné financovat z dotací MŽP

Po uspokojivých výsledcích testování v praxi do NOO

Agentura pro ochranu přírody a krajiny České republiky (AOPK) testovala zavlažovací vaky v roce 2018 v praxi. Výsledky byly výborné. Proto byla technologie zavlažování nově vysazených stromů pomocí zavlažovacích vaků uznána oficiálně za standardní a je možné ji financovat v rámci dotačních programů MŽP.


Kde najdete informaci o výši dotace na zavlažovací vaky?

Náklady obvyklých opatření Ministerstva životního prostředí v aktuálním znění je možné stáhnout ze stránek MŽP zde.

V sekci Zeleň rostoucí mimo les se nachází na řádku 108 jako Technologie zavlažování dřevin - Mobilní zavlažovací prvky s postupným (kapkovým) uvolňováním zálivky.

Kolik přispěje stát na nákup zavlažovacích vaků?

Z dotací je hrazena poměrná část pořizovací ceny vaků odpovídající době, po kterou bude zavlažovací vak používán pro účely dotace, tj. většinou 3 roky. Provozní životnost zavlažovacího vaku Treegator® Original, který je pro zálivku nově vysazených stromů používán téměř ze 100%, je 10 let. Proto MŽP přispívá částkou 300 Kč bez DPH pro vaky, jejichž pořizovací cena se pohybuje okolo 620 Kč bez DPH. Po ukončení hrazené povýsadbové péče konkrétního stromu, která tak jako tak v drtivé většině případů odpovídá době povýsadbového šoku stromu a je zpravidla 3 roky, je možné vaky přesunout k jiné výsadbě a tím zužitkovat doplacený rozdíl mezi dotovanými náklady a uhrazenou kupní cenou. Další možností, využitelnou zejména u menších rozsahů výsadeb, je použít zakoupené zavlažovací vaky i k jiným výsadbám mezi jednotlivými závlahovými cykly.


Kolik přispěje stát na následnou (povýsadbovou) péči?

Z důvodu panujícího sucha byla v nové verzi NOO navýšena také platba za rozvojovou péči. Pro jednotlivé neovocné dřeviny je to zvýšení z 215 na 250 Kč bez DPH, u ovocných dřevin je to z 250 na 300 Kč bez DPH. Je nutné uvést také možnost příplatku za alejové stromy s obvodem kmene 8 cm a více, kdy se částka navyšuje až o 50%.

641 views0 comments

Comentários


bottom of page